Jacqueline Oud - Culture

Where are we in 10 years from now? / Waar zijn we over 10 jaar?

GIF - 324 bytes
Nederlands

Nederlandse versie hieronder

Voor de Nederlandse versie, zie hieronder, bij de volgende vlag.

Hello are there any humans around?

Today I came accross an intersting article about where we will be in 10 years from now. The article, published by Fast Company, and with American visions, was very human to my surprise.

Human, that is to say, they all were complaining about the lack of humanity:

  • big corporations that don’t care about their employees
  • communication that goes only by screens and rarely by human direct contacts
  • it seems more important that you are being liked than that you have skills and have capabilities of doing good work

The more positive ideas that were being mentioned come from India and China, those dangerous countries that emerge and might take away the jobs from Americans and - why not - Europeans that are hardly more dynamic in average.

Where will Dilbert be in 10 years?

I will finish with Scott Adams, the cartooner and "father " of Dilbert since he states us his problem: "The world is changing, so Dilbert has to change, or else he’ll become outdated. I have to figure out if Dilbert’s going to move to India or not.

The quotation I did take over from this interview on this website - see on home page the little text box on the right - is very funny but very illustrative: "A lot of my people [who read Dilbert] would prefer not to have any human contact, because they feel they work for and with idiots." (by Scott Adams).

I just hope that we will get back to being humans before it is too late. My hope is fed with another info: a mother started creating traditonal toys for her kids because she had enough of them playing Nintendo etc. She managed to develop this well and has now her own company creating these toys for our modern, and de-humanised, countries.

To read the article: www.fastcompany.com - fast talk

GIF - 324 bytes
Nederlands

Nederlandse versie

Waar zijn we over 10 jaar?

Vandaag kwam ik op een artikel dat ging over waar we zouden zijn in 10 tijd. Het artikel, gepubliceerd door een Amerikaans tijdschrift en met visies van Amerikanen, kwam mij erg menselijk over. Wat een verbazing.

Hallo, zijn er nog ergens mensen te vinden?

Nou ja, als ik menselijk zeg bedoel ik eigenlijk dat wat mij opviel was het ontbreken van de menselijkheid in de maatschappij. Niet zozeer dat de geinterviewden niet menselijk waren, maar wel juist dat gevoel verwoorden:

  • grote bedrijven kijken niet meer om naar hun werknemers
  • de communikatie gaat voornamelijk via schermen - TV, computer, telefoon etc. Leuk al die gadgets maar het persoonlijke contact loopt er wel van achteruit.
  • het lijkt erop dat het belangrijker is dat je aardig wordt gevonden dan wat je kwaliteiten en mogelijkheden zijn en wat je hebt bereikt.

Vaak komen meer optimistische ideen naar boven via wat er in India et China gebeurt, je weet wel die enge landen die opkomen en die waarschijnlijk alle banen afnemen van de Amerikanen en - waarom niet - die van de Europeanen want die zijn over het algemeen niet veel dynamiser.

Waar zit Dilbert over 10jaar?

Ik eindig met Scott Adams, de striptekenaar en "vader" van Dilbert die het volgende probleem heeft: "De wereld verandert, dus Dilbert moet ofwel ook veranderen of hij wordt uit de mode. Ik moet nog bedenken of Dilbert misschien naar India zal verhuizen".

De citatie die ik uit het artikel heb overgenomen op mijn website - citaties staan op de welkom pagina in de tekst ballon rechts - is erg grappig maar illustreert goed de situatie: " Veel van mijn mensen [die Dilbert lezen] zouden liever geen menselijk contact hebben, want dan merken ze dat zowel voor als met idioten werken." (Scott Adams]

Ik hoop dat we weer wat menselijker worden voor het te laat is. Mijn hoop wordt gerustgesteld met een andere informatie: een moeder was begonnen met het maken van creatief - traditioneel - speelgoed aangezien ze erg genoeg van had om haar kinderen voor de Nintendo te zien zitten etc. Ze heeft het voorelkaar gekregen dat deze activiteit nu is omgezet in een bedrijf en dat ze de dit speelgoed nu ook maakt voor onze moderne en "ontmenselijke" landen.

Om het artikel te lezen (in het Engels): www.fastcompany.com - fast talk

[29 March 2006]


Warning: Illegal string offset 'statut' in /home/nhoizey/www/jacqueline-oud.com/www/ecrire/public/evaluer_page.php(55) : eval()'d code on line 2